gallery/vägledande samtalny

Vägledande samtal

Kanske har du ett behov av att resonera kring ett ämne eller ett sammanhang under en kortare tid, för att tydliggöra bakomliggande orsaker eller vad som är bästa vägen framåt.  Ett vägledande samtal kan vara en bra början.

 

 

I ett vägledande samtal kan jag hjälpa dig sortera vad du behöver just nu. Vi resonerar om vilken samtalsform som du är i behov av.  Med mig får du en opartisk, oberoende och erfaren person att samtala med.